Knauf Knauf

Fire Safety Precautions

High Fire Safety Precautions with Knauf Systems

Weiter

Fire Protection

Dry wall systems can provide fire protection up to 180 min. by using the right boards and right thicknesses.

Spaces with high fire protection requirements, Fire Resistant Gypsum Board (FR), Fireboard or Aquapanel boards should be used.

It is possible to provide high fire protection, Fireboard (A1 fire class) can be used.

Fire Safety Building Rules

 • Load bearing building elements should be protected during the min. declared time with their functions.
 • The spread of flame and smoke should be limited.
 • The spread of flame to close buildings should be limited.
 • People who live inside should left the building or can be saved in a different way.
 • Building should be designed to protect rescue squad as well.

Fire Safety Regulations For Buildings

The purpose of this regulation is to ensure the loss of property deflation before and during the fire in public and private institutions, buildings and constructions.

Fire Resistance Period

Protection of a structural component's integrity and insulation properties are defined as "fire resistance".

Building elements are categorised as the time period of protection of their properties.

The basis characterise of a building element's fire resistance performance is listed below:

R: load bearing capacity

E: integrity

I: insulation

After the R, REI, RE, EI, E letters, fire endurance periods are shown as 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 or 360 minutes.

Example: 155 min. of load bearing capacity, 80 min. of integrity and 42 min. insulation is shown as R 120 / RE 60 / REI 30.

Fire Tests

...

The first measures to be taken for fire safety is "passive fire protection" . All Knauf systems are certified by the test reports which completed in accredited laboratories.

You can reach the test reports from our team via [email protected]

Knauf Fire Protection Partner for Professionals

Fire Protection with Dry Wall Systems

Gypsum building materials are inorganic and non-combustible.

Gypsum is included into classical fire protection building materials.

Compared to other building materials, gypsum has 20% crystalized water which means there are three liters crystalized water per 1 m2 15mm thick gypsum board. The water in gypsum vaporises during fire which delay the fire with the vapour barrier.

Special Products for Higher Demands

Type DF gypsum boards have fibre glass reinforcement in order to provide fire protection.

Fireboard is paper free (on both sides), fiber glass fleece coated gypsum board which provides up to 3 hours fire protection. For further information please view Fireboard Technical Data Sheet

Fire Protection with Gypsum Plaster

Alçı sıvası ile yangından koruma

Binalardaki yangınlar yıllık çok büyük zararlara neden oluyor. Önleyici zarar azaltımı için bu nedenle yapısal ön koşullar oluşturulmalıdır. Bu arada örneğin DIN 1168 / DIN EN 13279-1 doğrultusundaki alçı sıvası gibi yanmayan yapı malzemelerinin kullanımı diğerlerinin yanında buna aittir.

Alçı - DIN 4102 doğrultusunda A1 yapı malzemesi sınıfındaki mineralli ve yanmayan yapı malzemesi.

Bu arada alçı sıva bileşimi özel bir önem taşır. Alçının kristal yapısında iki molekül su bulunmaktadır. 10 mm alçı sıvasında m² başına yaklaşık 2 litre su vardır. Yangın durumunda "söndürme suyu" olarak serbest kalır.

Serbest kalan su buharı soğutan, alev geciktirici, ilgili bölge içinde sıcaklığın 1000°C üzerine yükselmemesini sağlayan bir buhar sisi oluşturur. Yani alçı alevin yayılmasının yavaşlamasına aktif olarak katkıda bulunur.

Alçı kendini yangından koruma yapı malzemesi olarak kanıtlamıştır ve yapı bileşenlerinin yangına dayanımını iyileştirmek için düzenli olarak uygulama alanı bulmaktadır.

Beton yapı bileşenlerinde bir yangından koruma kaplamasının en basit şekli bir alçı sıvası tabakasının uygulanmasıdır.

Alçı tabakası beton kaplama ile birlikte donatılardaki çok hızlı sıcaklık artışını engeller ve özellikle kirişlerde ve kolonlarda asgari kesit boyutların artırır.

P IV harç grubunun alçı sıva harcı bu arada sıva tabanı ile veya olmadan uygulanabilir. Detayları DIN 4102-4 düzenler.

Sıva tabanı olmayan beton yapı bileşenleri üzerinde alçı sıvası

Sıva tabanı olmayan alçı sıvalarında sıvanın yapışması uygun bir alt tabaka veya ilave işlemler sayesinde sağlanır. Bu sağlanır, eğer sıva tabanı

a) DIN V 18550 doğrultusundaki gereksinimleri yerine getirirse,

b) DIN V 18550 doğrultusunda 5 mm kalınlığında tam örten bir kaba sıvayı içeriyorsa ve

c) betondan ve/veya aşağıdaki türde ara yapı bileşenlerinden oluşuyorsa:

• Alışılmış kalıpların kullanımı ile, örneğin ahşap kalıpların kullanımı ile, çelik kalıpların kullanımı ile veya plastik kaplı kalıp plakalarının kullanımı ile DIN 1045' e göre beton

• DIN 4158, DIN 4159 ve DIN 278'e göre ara yapı bileşenleri ile bağlantılı olarak DIN 1045' e göre beton

• Hafif agrega beton, örneğin Bimsbeton

• Gözenekli beton

Yanmayan sıva tabanına sahip beton üzerinde alçı sıvası

Yanmayan sıva tabanları üzerinde alçı sıvası aşağıdaki ön koşullar yerine getirilirse kullanılabilir:

a) Sıva tabanı korunan yapı bileşenine örn. vidalama veya kızakla bağlama sayesinde, aralık bırakan çelik rayların da yardımı ile yeterli derecede bağlanmış olmak zorundadır.

b) Sıva tabanının açıklığı ≤ 500 mm olmalıdır.

c) Sıva tabanının birleşme yerleri yaklaşık 10 cm bindirme payı ile uygulanmalıdır, tek tek sıva tabanı tel ile bağlanmalıdır.

d) Sıva sıva tabanının içine ≥ 10 mm nüfuz etmelidir.

Tuğla duvarlar, sütunlar ve kolonlar

Yangına dayanma sınıfının iyileştirilmesi için iki taraflı sıva yapılmalıdır. Yangına dayanma sınıfının iyileştirilmesi için sıva olarak DIN V 18550 doğrultusundaki PIV harç grubunun alçı sıvası kullanılabilir.

Yangından koruma tekniği bazındaki etkinliğin ön koşulu sıva tabanındaki yeterli yapışmadır. Buna, DIN V 18550 doğrultusundaki sıva tabanındaki gereksinimler yerine getirilirse erişilir.

Uygulanan tuğla duvarın, sütunların ve kolonların kalınlığına ve türüne bağlı olarak gerekli yangına dayanma sınıfı belirlenebilir. Detaylı bilgiyi DIN 4102-4 38'den 45'e kadar tablolarda verir.

Taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan ahşap duvarlar

Bunlar DIN 4102-4, bölüm 4.11'de EI 30-B yangına dayanma sınıfına kadar düzenlenmiştir. Bu arada en azından bir duvar DIN V 18550 doğrultusundaki PIV harç grubunun alçı sıvası ile ≥ 15 mm kalınlığında (DIN 4102-4, bölüm 4.11.4.1 c) sıvanmalıdır.

Ahşap yapı bileşenlerinin gerdirilmesi için örn. genişletilmiş nervür metal malzemeden yanmayan bir sıva tabanı kullanılmalıdır.

Çelik kirişler ve çelik kolonlar üzerinde alçı sıva

Alçı sıvaları yanmayan sıva tabanları üzerinde veya, izin alınması halinde, hatta yüksek yangına dayanma sınıfının sağlanması için direkt çelik üzerinde kullanılabilir.

Çelik parçaların korozyona karşı korunması gereklidir. Gerdirilmiş nevürlü metalden, gerdirilmiş metalden veya tel örgüden sıva tabanlarına sahip çelik kirişlerin sıva kaplamaları sıvanın sıva tabanı içine en azından 10 mm nüfuz edebilmesi için ara boşluk parçalarına veya aynı etkiye haiz benzerlerine olmak zorundadır. Sıva tabanları çelik kirişe yeterince sağlam tutturulmalıdır. Uygulamaya ait diğer detaylar DIN 4102-4, baskı 03.94, bölüm 6.2.2 (kirişler) veya 6.3.4 (kolonlar) normundan alınabilir.

Sıva kaplanmış çelik kirişlerin asgari kalınlıkları

DIN 18550-2 doğrultusundaki P IVa veya P IV b harç grubundan sıvanın kullanılması halinde sıva tabanının (gerdirilmiş nevürlü metal, gerdirilmiş metal veya tel örgü) mm olarak asgari sıva kalınlığı d, toplam sıva kalınlığı D ≥ d + 10 mm.

Sıva kaplanmış çelik kirişlerin asgari kalınlıkları

DIN 18550-2 doğrultusundaki P IVa veya P IV b harç grubundan sıvanın kullanılması halinde sıva tabanının (gerdirilmiş nevürlü metal, gerdirilmiş metal veya tel örgü) mm olarak asgari sıva kalınlığı d, toplam sıva kalınlığı D ≥ d + 10 mm.

Gypsum

Alçının yangındaki davranışı

Alçı yapı malzemeleri inorganik, yanmayan yapı malzemeleridir. Bunlar yangından korumaya ait klasik yapı malzemelerine dahildir. Yangına maruz kalmada iyi korunma etkisi öncelikle yaklaşık % 20 bağlanmış kristalize su içeriğine dayanmaktadır. Yangına maruz kalmada alçı sudan arınır, yani kristalize su buharlaşır. Enerji tüketilir ve ayrıca yangının ilerlemesi alev ile alçı yapı malzemesi arasında oluşan buhar sisi ile geciktirilir.

Kristalize suyun ısıtılması ve buharlaştırılması veya dışarı atılması için örn 15 mm kalınlığındaki cam plakada yakl. 8400 kJ tüketilir. Kristalize suyun yangından korunma tekniği bazlı etkisinin yanında sudan arınan alçı tabakası, sudan arındırılmamış alçıya nazaran daha düşük bir ısı transfer katsayısına sahip olduğu için ilave bir izolatör olarak etki yapar.

Örneğin Knauf GKF yangından koruma plakaları ek olarak alçı çekirdeğinin yapısal uyumunu sağlayan cam elyafları ile çekirdek takviyesine de sahiptir. Knauf Fireboard'da iki taraflı yüzey kaplama yanmayan cam elyaf nonwoven bir malzemeden oluşmaktadır. Elyaf takviyeli, yüksek katkılı alçı çekirdeği ile etkileşimde yüksek yangın zorlamaları için özel bir plaka ortaya çıkar.

Yapısal yangından koruma - yeni bulgulardan yenilikçi çözümler

Etkili yapısal yangından korumanın temeli nerdeyse doğada bulunur: Alçı. Bu, aşırı sıcaklığın etkisinde buharlaşan ve böylece yangının ilerlemesini geciktiren % 20 oranında kristalize su içerir. Ek olarak sudan arınan alçı tabakası sınırlayan mekanı koruyan bir izolatör olarak etki yapar.

Yapısal yangından koruma ve bunun sürekli iyileştirilmesi bizim için en üst seviyede önceliğe sahiptir. Bunun için yoğun bir şekilde geliştiriyoruz ve araştırıyoruz. Knauf ürünlerini ve sistemlerini yangına ve sıcaklığa dayanıklılık ve de stabilitesi konusunda test etmek için, en modern test standlarına ve laboratuvar teknolojisine yatırım yapıyoruz.

Knauf çalışanları dünya çapında yangına karşı güvenli yeni çözümleri geliştiriyorlar. Sonuç: İşlevselliği ve kalitesi en yüksek yapısal ve yasal gereksinimlere yeterli olan, güvenlikle ilgili konstrüksiyonlara ait ürünler. İç tasarımda ve ısı yalıtımlı ön cephede.

Öncü ürünler, kapsamlı servis

Milyonlarca yıl önce insan ateşten faydalanmayı öğrendi. 50 yıldan beri Knauf bina içindeki insanları ateşten korumaya angaje oldu. Yenilikçi ürünler ve sistemler ile, bina uzmanlarının bütünsel danışmanlığı ve desteği ile ve de pasif yangından korumayı daha etkin ve ekonomik olarak tasarlama tutkusu ile.

Giderek komplike hale gelen projeler ve yönergeler ile mimarlara,, yapı müteahhitlerine ve tedarikçilere olan gereksinim de artmaktadır. Knauf'un her gereksinim için uyan bir çözümünün olması çok daha iyidir. Örneğin iç tasarımda düşünülebilen her türlü uygulamanın gerçekleştirilmesine izin veren 120 üzerinde konstrüksiyon seçeneği için 25'ten fazla plaka tipine sahip bir ürün yelpazesi şeklinde. Veya bir ön cephede etkin bir yalıtımın yanında yangın durumunda en yüksek güvenliği sağlayan test edilmiş ısı yalıtım kompozit sistemi mantolama ile.

Knauf sizi yapısal güvenlik ve ekonomiklik bazındaki ideal konstrüksiyon seçeneklerinin seçiminde destekler. Anlaşılır ve kapsamlı teknik dokümanlar ile kanıtlanmış. Yapı projesinin profesyonel uygulamasına ve ikna edici dokümantasyonuna ait bağlayıcı bilgiler.

Yapısal yangından koruma sizi memnuniyetle aktif olarak destekleyeceğimiz geniş kapsamlı bir konudur. Detaylı bilgileri bu sayfalarda bulacaksınız

Knauf mantolama sistemi tüm gereksinimleri karşılar

Mantolama sistemi, yangına karşı koruma tekniği bazında özellikle kapsamlı bir şekilde test edilmiş ön cephe yalıtım sistemleridir. Isı yalıtım kompozit sistemlerinin yangına karşı davranışları alman normu DIN 4102-1'e göre veya Avrupa normu EN 13501-1'e göre sınıflandırılmıştır.

DIN 4102-1 ve DIN EN 13501-1 normlarına göre sınıflandırmalar yapı malzemelerinin yangına karşı davranışlarının kanıtlanması için temel ilke olarak alternatif olarak kullanılmıştır.Normal tutuşabilenden kesinlikle tutuşmayana kadar yangın davranışlarına ait gereksinimlerin tamamını yerine getirebilen resmi olarak onaylanmış Knauf mantolama sistemlerini teklif edebiliriz.

Recommended Products

 • Fireboard

  Fireboard

  Fireboard is paper free (on both sides), fiber glass fleece coated gypsum board which provides up to 3 hours fire protection. For further information, please view technical data sheet. Technical data sheet
 • Fire Resistant Gypsum Board (FR)

  Fire Resistant Gypsum Board (FR)

  Smooth, flexible and light-weight gypsum board, reinforced with fiber glass to provide high fire resistance. Front face covered with pink, back face covered with grey paper. For further information, please view technical data sheet. Technical data sheet
 • Fire Resistant Gypsum Board (FR-DF)

  Fire Resistant Gypsum Board (FR-DF)

  Gypsum board which has a smooth surface and an increased density is reinforced with fiber glass to enhance fire resistance quality. Front face covered with pink, back face covered with grey paper. For further information, please view technical data sheet. Technical data sheet
 • Mouldboard-Mould, Moisture and Fire Resistant Gypsum Board (MRFR)

  Mouldboard-Mould, Moisture and Fire Resistant Gypsum Board (MRFR)

  Smooth,flexible and light-weight gypsum board with water repellency, mould and fire resistant properties, used in all wet and high humidity areas. Front face covered with green, back face with grey paper. Technical data sheet

Recommended Systems

 • W112 Gypsum Board Partition Wall System

  W112 Gypsum Board Partition Wall System

  W112 partition wall system is installed with single DC stud, at least 12,5 mm thick double layer Knauf Gypsum Board on each side and proper thickness of mineral wool according to the width of DC Stud. W112
 • K234 Fireboard Partition Wall System

  K234 Fireboard Partition Wall System

  K234 Fireboard partition wall system is installed with single DC stud, single layer 20 mm or double layer 12,5 mm Knauf Fireboard on each side and proper thickness of mineral wool inside. K234
 • K251 Fireboard Shaft Wall System

  K251 Fireboard Shaft Wall System

  K251 Fireboard shaft wall system is a fire resistant system which is installed with DU channel and from the back sides together fixed double DC stud, and with 30 mm single layer or double layer Knauf Fireboard on one side. K251
 • W628F Fireboard Shaft Wall System

  W628F Fireboard Shaft Wall System

  W630 Fireboard shaft wall system is a fire resistant system which is installed with DU Channel and single DC Stud, and with 20 mm double layer Fireboard on one side.
  W628F